Smolyan

Въведение

Визията на проект +CityxChange е да създаде необходимите предпоставки за изграждане на бъдещето, в което искаме да живеем. Това включва разработване на обща рамка и различни помощни инструменти, които да дадат възможност за общ енергиен пазар, подкрепен от свързана общност. Това води до препоръки за нови политики, пазарно (де)регулиране и бизнес модели, които ще доведат до положителни енергийни общности, интегриращи електро мобилността като услуга (eMaaS).

Проектът + CityxChange цели разработването и внедряването на положителни енергийни блокове и области (PEB / PED) и надгражданто им като част от Европейския преход за чиста енергия в градовете. 

В рамките на проект + CityxChange, Смолян определи три демонстрационни зони (ДЗ), в които да приложи пилотните проекти на водещите градове. Общината проучва възможностите за прилагане на специфични схеми за управление на енергията в обществените сгради, за да балансира произвеждането и консумацията на енергия чрез използване на  фотоволтаична и слънчева топлинна енергия, както и балансиране на производството на топла вода за намаляване на енергийните нужди на обществения плувен басейн.

ДЗ 1: СТАР ЦЕНТЪР – Спортна зала; Градски плувен басейн; Стадион; Мултифункционални тренировъчни площадки

ДЗ 2: НОВ ЦЕНТЪР – Планетариум; Сградата на общината; Регионален исторически музей; Регионалната библиотека; Художествената галерия; Драматичен театър; Средно училище

ДЗ 3: РАЙКОВО – Стадион; Обслужваща сграда към стадиона; Детска градина

Карта

Галерия

Новини

Powerhouse Brattørkaia official opening

Powerhouse Brattørkaia, one of our demonstration areas which is also the biggest new energy-block in Norway, has officially been launched on the 30th of August, 2019. On the 30th of August, +CityxChange, celebrated the official opening of Powerhouse Brattørkaia (Trondhein) which is the biggest new positive energy block in Norway.

Прочетете още »

Събития

X