Trondheim

Innledning

+CityxChange sin visjon er å samskape grønnere energipositive byer. I fremtiden bruker vi energi smartere. Tenk deg et felles lokalt marked som forsyner et nabolag eller en bydel med den energien som trengs. Du kjøper den energien du har behov for og selger eventuelt overskudd. For å få dette til trengs ny politikk, åpnere handel med mindre reguleringer, og nye forretningsmodeller som muliggjør mer effektiv energideling i nabolag og etterhvert hele byen. +CityxChange skal utvikle energipositive kvartal og teste løsningene i flere europeiske byer. Det betyr at flere byer vil utnytte energien bedre og blir mer energieffektive. Slik at vi i framtiden kan dele og utnytte lokalprodusert og kortreist energi optimalt for borgere, næringsliv, bymiljø og samfunnet.

Trondheim vil sammen med byens næringsliv og borgere skape en grønnere energipositiv by. For å gjøre dette mulig, er det nødvendig med ny infrastruktur som kan produsere og fordele grønn energi slik at den flyter i og mellom bygg og transportløsninger i et nabolag eller en by. Vi har tre nabolag der vi skal teste slike nye løsninger:

Brattøra er en del av byens havn og inneholder hotell, museer, konferansesenter, badeanlegg og flere kontorbygg, og vil bli vesentlig fortettet i årene som kommer. Testområdet omfatter byggene Powerhouse, Handelshøyskolen BI og Miljødirektoratet. De er sammenkoblet via et felles energistyringssystem basert på elektrisitet og et lokalt termisk nett basert på fjordvarme.

Nye Campus Gløshaugen skal bygges ut de neste 10 årene. Testområdet omfatter sju bygninger som varierer fra eldre universitetsbygg til nyere bygninger, bla Valgrinda ZEB Flexible Lab. Gløshaugen er et eget konsesjonsområde for både fjernvarme og elektrisitet og har sitt eget mikronett for energi.

Sluppen-Tempe er en av Trondheims store transformasjonsområder. Det skal utvikles som en ny bærekraftig nullutslippsbydel med bedrifter, offentlige bygninger og boliger. En ny skole og et helse- og velferdsenter vil bli bygd sammen med et stort antall nye boliger. Sluppen-Tempe vil være testområde både for elektriske og termiske(varme-) løsninger.

Demo prosjekter

Galleri

Nyheter

+CityxChange learning workshop and PED City workshop

Learning workshop and PED workshop in Vienna | April 2019

After the first kick-off meeting at the project launch in Trondheim in November 2018, +CityxChange partners from LHCs, FCs and supporting organizations got together again on April 2-4 for the PED Cities Workshop. The three-day workshop – one day organised by +CityxChange project coordinators and the second two by JPI

Les mer »

Kick-off: The cities we want to live in | November 2018

On Wednesday 7th November 2018, the kick-off and first consortium meeting was held for the +CityxChange initiative. Today we kicked off our +CityxChange project in Trondheim, with nearly 90 participants from 32 partners. One of the main targets for the kick-off was to determine how to create open, collaborative and engaging

Les mer »

Co-creating the future we want to live in | July 2018

On 6 July, the +CityxChange proposal was formally invited by the European Commission to become a new smart city lighthouse project, under the “Smart Cities and Communities” call of the EU research and innovation programme Horizon 2020. The proposal was given excellent comments and scores by the experts and rated

Les mer »

Arrangementer

X