Trondheim

Innledning

+CityxChange sin visjon er å samskape grønnere energipositive byer. I fremtiden bruker vi energi smartere. Tenk deg et felles lokalt marked som forsyner et nabolag eller en bydel med den energien som trengs. Du kjøper den energien du har behov for og selger eventuelt overskudd. For å få dette til trengs ny politikk, åpnere handel med mindre reguleringer, og nye forretningsmodeller som muliggjør mer effektiv energideling i nabolag og etterhvert hele byen. +CityxChange skal utvikle energipositive kvartal og teste løsningene i flere europeiske byer. Det betyr at flere byer vil utnytte energien bedre og blir mer energieffektive. Slik at vi i framtiden kan dele og utnytte lokalprodusert og kortreist energi optimalt for borgere, næringsliv, bymiljø og samfunnet.

Trondheim vil sammen med byens næringsliv og borgere skape en grønnere energipositiv by. For å gjøre dette mulig, er det nødvendig med ny infrastruktur som kan produsere og fordele grønn energi slik at den flyter i og mellom bygg og transportløsninger i et nabolag eller en by. Vi har tre nabolag der vi skal teste slike nye løsninger:

Brattøra er en del av byens havn og inneholder hotell, museer, konferansesenter, badeanlegg og flere kontorbygg, og vil bli vesentlig fortettet i årene som kommer. Testområdet omfatter byggene Powerhouse, Handelshøyskolen BI og Miljødirektoratet. De er sammenkoblet via et felles energistyringssystem basert på elektrisitet og et lokalt termisk nett basert på fjordvarme.

Nye Campus Gløshaugen skal bygges ut de neste 10 årene. Testområdet omfatter sju bygninger som varierer fra eldre universitetsbygg til nyere bygninger, bla Valgrinda ZEB Flexible Lab. Gløshaugen er et eget konsesjonsområde for både fjernvarme og elektrisitet og har sitt eget mikronett for energi.

Sluppen-Tempe er en av Trondheims store transformasjonsområder. Det skal utvikles som en ny bærekraftig nullutslippsbydel med bedrifter, offentlige bygninger og boliger. En ny skole og et helse- og velferdsenter vil bli bygd sammen med et stort antall nye boliger. Sluppen-Tempe vil være testområde både for elektriske og termiske(varme-) løsninger.

Demo prosjekter

Galleri

Nyheter

Powerhouse Brattørkaia official opening

Powerhouse Brattørkaia, one of our demonstration areas which is also the biggest new energy-block in Norway, has officially been launched on the 30th of August, 2019. On the 30th of August, +CityxChange, celebrated the official opening of Powerhouse Brattørkaia (Trondhein) which is the biggest new positive energy block in Norway.

Les mer »

+CityxChange Newsletter – August 2019

+CityxChange‘s first newsletter has been distributed in August 2019. Please feel welcome to read the newsletter online here and distribute in your networks. Further, we want to invite you to subscribe to the newsletters to not miss any project updates: Subscribe now

Les mer »

Arrangementer

X