Trondheim

Innledning

+CityxChange sin visjon er å samskape grønnere energipositive byer. I fremtiden bruker vi energi smartere. Tenk deg et felles lokalt marked som forsyner et nabolag eller en bydel med den energien som trengs. Du kjøper den energien du har behov for og selger eventuelt overskudd. For å få dette til trengs ny politikk, åpnere handel med mindre reguleringer, og nye forretningsmodeller som muliggjør mer effektiv energideling i nabolag og etterhvert hele byen. +CityxChange skal utvikle energipositive kvartal og teste løsningene i flere europeiske byer. Det betyr at flere byer vil utnytte energien bedre og blir mer energieffektive. Slik at vi i framtiden kan dele og utnytte lokalprodusert og kortreist energi optimalt for borgere, næringsliv, bymiljø og samfunnet.

Trondheim vil sammen med byens næringsliv og borgere skape en grønnere energipositiv by. For å gjøre dette mulig, er det nødvendig med ny infrastruktur som kan produsere og fordele grønn energi slik at den flyter i og mellom bygg og transportløsninger i et nabolag eller en by. Vi har tre nabolag der vi skal teste slike nye løsninger:

Brattøra er en del av byens havn og inneholder hotell, museer, konferansesenter, badeanlegg og flere kontorbygg, og vil bli vesentlig fortettet i årene som kommer. Testområdet omfatter byggene Powerhouse, Handelshøyskolen BI og Miljødirektoratet. De er sammenkoblet via et felles energistyringssystem basert på elektrisitet og et lokalt termisk nett basert på fjordvarme.

Nye Campus Gløshaugen skal bygges ut de neste 10 årene. Testområdet omfatter sju bygninger som varierer fra eldre universitetsbygg til nyere bygninger, bla Valgrinda ZEB Flexible Lab. Gløshaugen er et eget konsesjonsområde for både fjernvarme og elektrisitet og har sitt eget mikronett for energi.

Sluppen-Tempe er en av Trondheims store transformasjonsområder. Det skal utvikles som en ny bærekraftig nullutslippsbydel med bedrifter, offentlige bygninger og boliger. En ny skole og et helse- og velferdsenter vil bli bygd sammen med et stort antall nye boliger. Sluppen-Tempe vil være testområde både for elektriske og termiske(varme-) løsninger.

Demo prosjekter

Pressesett om prosjektet

+ CityxChange-visjon er å samskape den fremtiden vi ønsker å leve i. For å oppnå dette, vil følgende rammer bli utviklet:
(i) Prototype fremtiden – Integrert planlegging og design (ii) Aktiver fremtiden – Opprettelse av et felles energimarked (iii) Akselerer fremtiden – CommunityxChange
Denne rammen vil omfatte 11 demonstrasjonsprosjekter, som vil bli utført i fyrtårnbyene og replikert i følgebyene. Disse prosjektene omfatter miljømessige, romlige, sosiale, tekniske, økonomiske, regulatoriske og juridiske aspektene som kreves for å utvikle og lage et energipositivt nabolag. Dette vil føre til anbefalinger for nye politiske inngrep, samfunnsengasjement, markedsregulering og forretningsmodeller som muliggjør oppskalering og replikering av energipositivt nabolag over hele byen og over hele EU.
(i) informere innbyggerne om potensialet og mulighetene som kan være resultatet av en energipositivt nabolag;
(ii) slik at innbyggerne kan ta eierskap til sine bygninger og lokalsamfunn gjennom:
  • atferdsendring, noe som forbedrer effektiviteten til bygningene deres
  • slik at investeringer kan produsere i stedet for å bruke energi
(iii) muliggjør innovasjon og nye innovative teknologier på lokalt nivå:
  • nye reguleringsmekanismer for å teste innovative teknologier
  • innovasjonslekeplasser som fremmer nye løsninger og nye teknologier og tjenester, som bidrar til at lokale interessenter kan akselerere sine løsninger til det bredere markedet
  • testing av nye løsninger for sømløs e-mobilitet integrert med energisystemet
(iv) muliggjøre en rimelig energipris for alle forbrukere i et samfunn, gjennom:
  • paindlikuma energiasüsteemi (MIKROVÕRGUD)
  • salg av elektrisitet innen et energipositivt nabolag
  • handel mellom alle forbrukere, ikke bare store industrielle forbrukere
(v) å skape fremtiden for byen med innbyggerne gjennom en byvisjon for 2050
Den foreslåtte +CityxChange-løsningen har ført til opprettelsen av 11 demonstrasjonsprosjekter som skal implementeres i de to fyrtårnbyene (Limerick, Irland og Trondheim, Norge). Deretter blir det laget en replikasjonsprofil og rammeverk for hvert demonstrasjonsprosjekt, slik at følgebyer ( Alba Iulia, Romania; Písek, Tsjekkia; Sestao, Spania; Smolyan, Bulgaria og Võru, Estland) og andre EU-byer kan utnytte løsningene av + CityxChange-prosjektet.
+ CityxChange vil lage løsninger for energipositive nabolag som fører til energipositive byer gjennom:
(1) beslutningsstøtteverktøy for alle interessenter i samfunnet;
(2) en metode for å skape energipositive nabolag gjennom energireduksjons- og effektivitetstiltak, lokale fornybare energier, lokal lagring, fleksibilitet og handel på lokalt nivå 
(3) samfunnsengasjement drevet av lokale myndighet og innbyggerengasjement for å informere, utdanne og drive utvikling

Galleri

Nyheter

Positive Cities and Distribution Grids (PCDG)

The deployment of distributed energy generation technologies, especially solar photovoltaic energy production, has turned regular consumers into active contributors to the local supply of electricity. This development, along with the digitalisation of power distribution grids (smart grids) are setting the scene for a new paradigm: peer-to-peer electricity trading and the

Les mer »

Training-Through-Research

This is an ongoing activity that is part of the facility management and civil engineering education programme for bachelor and master level students at NTNU in Trondheim. Every year, a group of approximately 20 students are tasked to find out about citizens’ attitudes towards making investments in sustainable refurbishments, the

Les mer »

Innovation Camp for Ninth Graders

Trondheim Kommune organised a four-day ideation camp for youth in November 2019, with an introduction to smart city development and smart mobility. The students were challenged to develop their own smart mobility concepts, connecting them to the Sustainable Development Goals, and to develop a business plan for the idea. Mentors

Les mer »

Arrangementer

X