Võru

Sissejuhatus

+CityxChange’i projekti visiooniks on luua võimalused sellise tuleviku loomiseks, kus me tahame elada. See hõlmab raamistiku ja abivahendi väljatöötamist, mis võimaldaks ühtse kogukonna toetusel ühise energiaturu loomist. See toob kaasa soovitused uute sekkumismeetmete, turu (de)regulatsiooni ja ärimudelite kohta, mis pakuvad positiivse energia kogukondi, integreerides e-mobiilsuse teenust (eMaaS). +CityxChange’i projekt arendab ja rakendab positiivseid energiaplokke ja -piirkondi (PEB/PED) ning mõõdab neid kui osa „Euroopa Puhta Energia Üleminek linnades“ algatusest.

Võru peamine probleem on see, et inimesed eelistavad elada ja oma ettevõtlus arendada äärelinnas, muutes linna keskuse (muinsuskaitse ala) väheaktiivseks. On hädavajalik tuua muinsuskaitse alasse innovatsiooni, et muuta see atraktiivseks elu- ja ettevõtluskohaks, rekonstrueerides hooned ja muutes need energiatõhusamaks. +CityxChange’i projekti raames keskendub Võru sellele, kuidas tuua elu tagasi kesklinna, pakkudes ajaloolise piirkonna kohta innovatsiooni ja energiatõhususe raames analüüse, visioone ja plaane. Näiteks püüab Võru analüüsida, kas on võimalik luua PEB-d muinsuskaitse piirkonna munitsipaalhoonete vahel.

Kaart

Pressikomplekt projekti kohta

+CityxChange’i visioon on luua üheskoos tulevikku, milles tahame elada. Selle saavutamiseks kasutatakse järgmist raamistikku:
(i) Tuleviku prototüübi väljatöötamine – integreeritud planeerimine ja kujundamine
(ii) Tulevikule võimaluste loomine – ühise energiaturu loomine
(iii) Tuleviku kiirendamine – CommunityxChange
See raamistik hõlmab 11 näidisprojekti, mis viiakse läbi majakalinnades ja kopeeritakse järgijalinnades. Need projektid hõlmavad keskkonna-alaseid, ruumilisi, sotsiaalseid, tehnilisi, majanduslikke, regulatiivseid ja õiguslikke aspekte, mis on vajalikud Positiivse Energia Plokkide/Piirkondade (PEB/D) loomiseks. Nende põhjal antakse soovitusi uue poliitilise sekkumise, kogukonna kaasamise, tururegulatsiooni ja ärimudelite kohta, mis võimaldavad PEB/D-de laiendamist ja kopeerimist üle linna ja kogu Euroopa Liidus.
(i) teavitades kodanikke potentsiaalist ja võimalustest, mis tekivad läbi DPEB loomise (MUDEL, KAASAMINE);
(ii) võimaldades kodanikel saada oma hoonete ja kogukondade omanikuks läbi:
  • käitumise muutuse, mis parandab nende hoonete efektiivsust (KAASAMINE)
  • investeeringute võimaldamise energiatarbijate asemel energiat tootvate tarbijate tekkimiseks (INVESTEERIMINE)
(iii) võimaldades uuenduste ja uuenduslike tehnoloogiate tekkimist kohalikul tasandil läbi:
  • uute regulatiivsete mehhanismide uuenduslike tehnoloogiate testimiseks (REGULATIIVNE TSOON)
  • innovatsioonikeskkondade mis edendavad uusi ja kujunemisjärgus tehnoloogiaid ja teenuseid, võimaldades kohalikel sidusrühmadel kiirendada oma lahendusi laiemale turule (TÖÖKESKKOND)
  • uute lahenduste testimise energiasüsteemiga integreeritud sujuva e-liikuvuse jaoks (eMaaS)
(iv) õiglase energiahinna võimaldamine kõigile kogukonna tarbijatele läbi:
  • paindlikuma energiasüsteemi (MIKROVÕRGUD)
  • Peer-to-peer (partnervõrgus) kauplemise kogu mikrovõrgus DPEB ulatuses (KOHALIK KAUBAVAHETUS)
  • kaubavahetuse kõigi tarbijate, mitte ainult suurte tööstustarbijate vahel (PAINDLIK TURG))
(v) linna tuleviku loomine koos selle kodanikega läbi Tugeva Linna Visiooni aastaks 2050  (VISIOON)
Esitatud +CityxChange lahendus on viinud 11 näidisprojekti (DP) loomiseni, mida rakendatakse kahes majakalinnas (Limerick Iirimaal ja Trondheim Norras). Seejärel luuakse iga näidisprojekti (DP) kohta kopeerimise profiil ja raamistik, et järgijalinnad (Alba Iulia, Rumeenia; Písek, Tšehhi Vabariik; Sestao, Hispaania; Smolyan, Bulgaaria ning Võru, Eesti) ja teised Euroopa Liidu linnad saaksid kasutada +CityxChange projekti lahendusi.
+CityxChange loob Positiivse Energia Plokkide jaoks lahendusi, mis viivad Positiivse Energia Piirkondade ja Linnade tekkeni läbi:
(1) otsustamise abivahendite, mis võimaldavad kõigil kogukonna sidusrühmadel teha teadlikke otsuseid;
(2) lähenemisviisi, mis võimaldab luua Positiivse Energia Ploki läbi energiakulu vähendamise ja tõhususe suurendamise meetmete, kohalike taastuvate energiaallikate, kohaliku ladustamise, paindlikkuse ja peer-to-peer energiakaubanduse;
(3) kogukonna ülalt alla suunatud kaasamise kohaliku omavalitsuse poolt ja läbi kodanike alt üles suunatud kaasamise nende teavitamiseks, koolitamiseks ja käitumismuutuste tekitamiseks.

Võru video playlist

Galerii

Uudised

Võru Bold City Vision was approved

Sustainable City of Võru: Vision 2050  On the 19th January 2022 meeting of the Võru City Council the vision document “Sustainable Võru 2050”, or the Bold City Vision as per CityxChange, was adopted. Vision 2050 is designed with co-funding from Horizon 2020 programme and principles and methodology created in the

Loe rohkem »

+Energy Day

+Energy day was an open air event organised by Võru municipality in the town centre on 22 August 2020. The event revolved around three main themes: what is energy?; how is energy produced and how to save energy. The event included several tents, where the public was able to listen

Loe rohkem »

Sündmused

X