Võru

Sissejuhatus

+CityxChange’i projekti visiooniks on luua võimalused sellise tuleviku loomiseks, kus me tahame elada. See hõlmab raamistiku ja abivahendi väljatöötamist, mis võimaldaks ühtse kogukonna toetusel ühise energiaturu loomist. See toob kaasa soovitused uute sekkumismeetmete, turu (de)regulatsiooni ja ärimudelite kohta, mis pakuvad positiivse energia kogukondi, integreerides e-mobiilsuse teenust (eMaaS). +CityxChange’i projekt arendab ja rakendab positiivseid energiaplokke ja -piirkondi (PEB/PED) ning mõõdab neid kui osa „Euroopa Puhta Energia Üleminek linnades“ algatusest.

Võru peamine probleem on see, et inimesed eelistavad elada ja oma ettevõtlus arendada äärelinnas, muutes linna keskuse (muinsuskaitse ala) väheaktiivseks. On hädavajalik tuua muinsuskaitse alasse innovatsiooni, et muuta see atraktiivseks elu- ja ettevõtluskohaks, rekonstrueerides hooned ja muutes need energiatõhusamaks. +CityxChange’i projekti raames keskendub Võru sellele, kuidas tuua elu tagasi kesklinna, pakkudes ajaloolise piirkonna kohta innovatsiooni ja energiatõhususe raames analüüse, visioone ja plaane. Näiteks püüab Võru analüüsida, kas on võimalik luua PEB-d muinsuskaitse piirkonna munitsipaalhoonete vahel.

Kaart

Pressikomplekt projekti kohta

+CityxChange’i visioon on luua üheskoos tulevikku, milles tahame elada. Selle saavutamiseks kasutatakse järgmist raamistikku:
(i) Tuleviku prototüübi väljatöötamine – integreeritud planeerimine ja kujundamine
(ii) Tulevikule võimaluste loomine – ühise energiaturu loomine
(iii) Tuleviku kiirendamine – CommunityxChange
See raamistik hõlmab 11 näidisprojekti, mis viiakse läbi majakalinnades ja kopeeritakse järgijalinnades. Need projektid hõlmavad keskkonna-alaseid, ruumilisi, sotsiaalseid, tehnilisi, majanduslikke, regulatiivseid ja õiguslikke aspekte, mis on vajalikud Positiivse Energia Plokkide/Piirkondade (PEB/D) loomiseks. Nende põhjal antakse soovitusi uue poliitilise sekkumise, kogukonna kaasamise, tururegulatsiooni ja ärimudelite kohta, mis võimaldavad PEB/D-de laiendamist ja kopeerimist üle linna ja kogu Euroopa Liidus.
(i) teavitades kodanikke potentsiaalist ja võimalustest, mis tekivad läbi DPEB loomise (MUDEL, KAASAMINE);
(ii) võimaldades kodanikel saada oma hoonete ja kogukondade omanikuks läbi:
  • käitumise muutuse, mis parandab nende hoonete efektiivsust (KAASAMINE)
  • investeeringute võimaldamise energiatarbijate asemel energiat tootvate tarbijate tekkimiseks (INVESTEERIMINE)
(iii) võimaldades uuenduste ja uuenduslike tehnoloogiate tekkimist kohalikul tasandil läbi:
  • uute regulatiivsete mehhanismide uuenduslike tehnoloogiate testimiseks (REGULATIIVNE TSOON)
  • innovatsioonikeskkondade mis edendavad uusi ja kujunemisjärgus tehnoloogiaid ja teenuseid, võimaldades kohalikel sidusrühmadel kiirendada oma lahendusi laiemale turule (TÖÖKESKKOND)
  • uute lahenduste testimise energiasüsteemiga integreeritud sujuva e-liikuvuse jaoks (eMaaS)
(iv) õiglase energiahinna võimaldamine kõigile kogukonna tarbijatele läbi:
  • paindlikuma energiasüsteemi (MIKROVÕRGUD)
  • Peer-to-peer (partnervõrgus) kauplemise kogu mikrovõrgus DPEB ulatuses (KOHALIK KAUBAVAHETUS)
  • kaubavahetuse kõigi tarbijate, mitte ainult suurte tööstustarbijate vahel (PAINDLIK TURG))
(v) linna tuleviku loomine koos selle kodanikega läbi Tugeva Linna Visiooni aastaks 2050  (VISIOON)
Esitatud +CityxChange lahendus on viinud 11 näidisprojekti (DP) loomiseni, mida rakendatakse kahes majakalinnas (Limerick Iirimaal ja Trondheim Norras). Seejärel luuakse iga näidisprojekti (DP) kohta kopeerimise profiil ja raamistik, et järgijalinnad (Alba Iulia, Rumeenia; Písek, Tšehhi Vabariik; Sestao, Hispaania; Smolyan, Bulgaaria ning Võru, Eesti) ja teised Euroopa Liidu linnad saaksid kasutada +CityxChange projekti lahendusi.
+CityxChange loob Positiivse Energia Plokkide jaoks lahendusi, mis viivad Positiivse Energia Piirkondade ja Linnade tekkeni läbi:
(1) otsustamise abivahendite, mis võimaldavad kõigil kogukonna sidusrühmadel teha teadlikke otsuseid;
(2) lähenemisviisi, mis võimaldab luua Positiivse Energia Ploki läbi energiakulu vähendamise ja tõhususe suurendamise meetmete, kohalike taastuvate energiaallikate, kohaliku ladustamise, paindlikkuse ja peer-to-peer energiakaubanduse;
(3) kogukonna ülalt alla suunatud kaasamise kohaliku omavalitsuse poolt ja läbi kodanike alt üles suunatud kaasamise nende teavitamiseks, koolitamiseks ja käitumismuutuste tekitamiseks.

Galerii

Uudised

+CityxChange Second Consortium Meeting, 23-25 October 2019, Limerick

From the 23rd-25th of October, 2019, 70 representatives of the project partners, and additional local stakeholders of +CityxChange project were gathered in Limerick, as part of our second consortium meeting. Taking advantage of this face-to-face interaction, we dived into key challenges that had arise during the first year of the

Loe rohkem »

Exploring and sharing ways towards citizen-led energy transitions

During our second +CityxChange Consortium Meeting in Limerick, we organised a storytelling workshop with the objective to exchange knowledge and best practices internally and externally on how to involve citizens effectively. The workshop was facilitated by Limerick County and City Council and ISOCARP Institute and took place in the Fab

Loe rohkem »

Tartu and Trondheim to share experiences as two Lighthouse Cities

Representatives from the City of Tartu visited Trondheim from 4th to 5th September. The first day was sharing experiences of the cities, while the second day focused on the experiences as being European Lighthouse Cities, together with the +CityxChange coordinator at NTNU. This part shared experiences from the two Smart City EU projects SmartenCity, Tartu, and +CityxChange, Trondheim and NTNU. Approaches

Loe rohkem »

Sündmused

X