Pisek

Úvod

Vize +CityxChange umožní spoluvytvoření budoucnosti, ve které chceme žít. Znamená to především vytvoření základního rámce a podpůrných nástrojů umožňující vybudování společného energetického trhu podporovaného propojenou komunitou. Vzniknou tak doporučení pro nové energetické politiky, tržní (de)regulaci a obchodní modely, které například dodají energeticky pozitivním společenstvím možnosti začlenění e-Mobility jako služby (eMaaS). Cílem projektu +CityxChange je vyvíjet a rozvíjet Energeticky pozitivní bloky a čtvrtě (PEB / PED) a rozšiřovat je do dalších měst v rámci evropského přechodu na čistou energii.

Město Písek předpokládá návrh energeticky pozitivních bloků a čtvrtí, do kterých bude zapojena budova radnice, nově navržený parkovací dům a některé budovy základních nebo mateřských škol. Budova radnice se nachází v historicky chráněné oblasti. Parkovací dům a některé školy se nacházejí v širším centru. Budova radnice a školy byly v posledních letech revitalizovány díky programům zaručených energetických úspor (EPC). Parkovací dům je ve fázi plánování. Dochází ke shromažďování potřebných údajů pro vytvoření plánovaného ekosystém energeticky pozitivních bloků a čtvrtí. Hlavní zákon upravující obchod s energií (zkráceně Energetický zákon) je v současné době ve změnovém řízení. Je možné očekávat, že v nadcházející verzi bude umožněno například peer-to-peer obchodování s energií.

Mapa

Galerie

Novinky

Powerhouse Brattørkaia official opening

Powerhouse Brattørkaia, one of our demonstration areas which is also the biggest new energy-block in Norway, has officially been launched on the 30th of August, 2019. On the 30th of August, +CityxChange, celebrated the official opening of Powerhouse Brattørkaia (Trondhein) which is the biggest new positive energy block in Norway.

Přečtěte si více »

+CityxChange Newsletter – August 2019

+CityxChange‘s first newsletter has been distributed in August 2019. Please feel welcome to read the newsletter online here and distribute in your networks. Further, we want to invite you to subscribe to the newsletters to not miss any project updates: Subscribe now

Přečtěte si více »

Události

X