Pisek

Úvod

Vize +CityxChange umožní spoluvytvoření budoucnosti, ve které chceme žít. Znamená to především vytvoření základního rámce a podpůrných nástrojů umožňující vybudování společného energetického trhu podporovaného propojenou komunitou. Vzniknou tak doporučení pro nové energetické politiky, tržní (de)regulaci a obchodní modely, které například dodají energeticky pozitivním společenstvím možnosti začlenění e-Mobility jako služby (eMaaS). Cílem projektu +CityxChange je vyvíjet a rozvíjet Energeticky pozitivní bloky a čtvrtě (PEB / PED) a rozšiřovat je do dalších měst v rámci evropského přechodu na čistou energii.

Město Písek předpokládá návrh energeticky pozitivních bloků a čtvrtí, do kterých bude zapojena budova radnice, nově navržený parkovací dům a některé budovy základních nebo mateřských škol. Budova radnice se nachází v historicky chráněné oblasti. Parkovací dům a některé školy se nacházejí v širším centru. Budova radnice a školy byly v posledních letech revitalizovány díky programům zaručených energetických úspor (EPC). Parkovací dům je ve fázi plánování. Dochází ke shromažďování potřebných údajů pro vytvoření plánovaného ekosystém energeticky pozitivních bloků a čtvrtí. Hlavní zákon upravující obchod s energií (zkráceně Energetický zákon) je v současné době ve změnovém řízení. Je možné očekávat, že v nadcházející verzi bude umožněno například peer-to-peer obchodování s energií.

Mapa

Galerie

Novinky

Kick-off: The cities we want to live in | November 2018

On Wednesday 7th November 2018, the kick-off and first consortium meeting was held for the +CityxChange initiative. Today we kicked off our +CityxChange project in Trondheim, with nearly 90 participants from 32 partners. One of the main targets for the kick-off was to determine how to create open, collaborative and engaging

Přečtěte si více »

Co-creating the future we want to live in | July 2018

On 6 July, the +CityxChange proposal was formally invited by the European Commission to become a new smart city lighthouse project, under the “Smart Cities and Communities” call of the EU research and innovation programme Horizon 2020. The proposal was given excellent comments and scores by the experts and rated

Přečtěte si více »

Události

X